Przeciętne wynagrodzenie w Polsce to ponad 8 tys. zł brutto – dane GUS za grudzień 2023 r

23 stycznia 2024 15:23
Przeciętne wynagrodzenie w Polsce to ponad 8 tys. zł brutto – dane GUS za grudzień 2023 r фото

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, według danych GUS, w grudniu 2023 r. po raz pierwszy przekroczyło granicę 8 tys. zł i wyniosło 8032,96 zł brutto. Zdaniem ekspertów w 2024 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Polsce będzie nadal rosnąć.

Według GUS przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2023 r. w porównaniu do grudnia 2022 r. wzrosło nominalnie o 9,6% i wyniosło 8032,96 zł brutto. W porównaniu do listopada 2023 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wzrosło nominalnie o 4,7%.

Według GUS na wzrost wynagrodzeń wpływ miały m.in. premie kwartalne, roczne, świąteczne, jubileuszowe, z okazji Dnia Górnika, dodatki za nadgodziny i inne.

Największy nominalny wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w porównaniu do poprzedniego miesiąca nastąpił w rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybołówstwie (o 82,8%). Najwyższe przeciętne miesięczne wynagrodzenie w grudniu 2023 r., podobnie jak w miesiącu poprzednim, odnotowano w górnictwie i wydobywaniu.

Prognozy ekspertów

Zdaniem analityków ING w 2024 roku dynamika wynagrodzeń utrzyma się na wysokim poziomie (powyżej 10%), m.in. dzięki rekordowo niskiemu bezrobociu i podwyżce płacy minimalnej z 3600 zł do 4242 zł brutto od 1 stycznia 2024 roku.


Podobne wiadomości: