Co siódmy mieszkaniec Polski ma wymarzoną pracę – statystyki

29 stycznia 2024 18:30
Co siódmy mieszkaniec Polski ma wymarzoną pracę – statystyki фото

Według autorów serwisu CVeasy.pl badanie przeprowadzone w grudniu 2023 roku wykazało, że 80% mieszkańców Polski uważa pracę za swój obowiązek, tylko 14% ma wymarzoną pracę, a co dziesiąta osoba nie widzi sensu w tym, co robią.

Z raportu na temat postaw Polaków wobec pracy wynika, że ​​zdecydowana większość osób aktywnych zawodowo (80%) uważa pracę za swój obowiązek. Połowa nazywa to swoją pasją, wskazując, że są nią pasjonaci.

Są też tacy, którzy swoją pracę traktują jako misję i przypisują jej wyższy cel – to 40%. Tylko 14% ma wymarzoną pracę, a co dziesiąta osoba nie widzi sensu w swojej działalności.


Praca i samorealizacja

Ponad połowa mężczyzn (53%) i nieco mniej niż połowa kobiet (49%) udało się zrealizować zawodowo. Większość tych pracowników to menedżerowie i kadra kierownicza wyższego szczebla. Pracownicy usług i handlu najczęściej postrzegają swój zawód wyłącznie jako źródło dochodu. Pracownicy techniczni najczęściej twierdzą, że ich zawód to nieprzyjemny obowiązek.

Problemy z przepracowaniem i wypaleniem zawodowym

Jak wynika z badania, przeciążenie pracą odczuwa 36% mężczyzn i 41% kobiet. Ponadto prawie połowa badanych doświadczyła wypalenia zawodowego, czyli utraty chęci do wykonywania choćby pracy, która przynosiła satysfakcję. Co ciekawe, mimo skromnych perspektyw rozwoju, kryzysy tego typu znacznie rzadziej dotykają mieszkańców wsi.


Podobne wiadomości: