Czego Polacy boją się najbardziej w 2023 roku - statystyka

15 stycznia 2023 01:21
Czego Polacy boją się najbardziej w 2023 roku - statystyka фото

Według wspólnego badania przeprowadzonego przez UCE Research, polscy mieszkańcy wskazali, że największym problemem na rok 2023 będą kwestie finansowe. Ponad 50% ankietowanych odpowiedziało, że boi się wysokich cen i dalszej inflacji.

50,8% wszystkich odpowiedzi ankietowych wskazuje, że największym wyzwaniem na rok 2023 są kwestie finansowe. Tyle respondentów stwierdziło, że obawia się wysokich cen i dalszej inflacji. Największe obawy przed tymi czynnikami wykazują osoby w wieku od 56 do 80 lat. Większość z nich to kobiety. Na obawy finansowe wskazują też głównie osoby, które zarabiają od 3000 do 4999 zł miesięcznie.

Na liście obaw znajdowały się 33 pozycje, każdy respondent mógł wybrać kilka opcji jednocześnie. Prawie 40% ankietowanych wskazało, że najbardziej boi się choroby bliskiej osoby. Co ciekawe, mimo że na Ukrainie toczy się wojna, Polacy nie wskazują jej jako głównego zagrożenia. Tylko 27,1% respondentów boi się wojny.

Około 20% ankietowanych stwierdziło, że obawia się fałszerstwa wyborczego, tyle samo obawia się strajków i protestów, a także wypadku w elektrowni atomowej pod Polską.


Podobne wiadomości: