Prawie 70% młodych kobiet w Polsce nie planuje mieć dzieci - statystyka

14 stycznia 2023 14:23
Prawie 70% młodych kobiet w Polsce nie planuje mieć dzieci - statystyka фото

Takie wyniki pokazały badania przeprowadzone przez Centrum Badania Opinii Publicznej (CBOS) we wrześniu, październiku i listopadzie 2022 r.

Z całej grupy kobiet w wieku 18-48 lat tylko 15% planuje mieć potomstwo w przyszłości, a 17% - w ciągu najbliższych 3-4 lat. Pozostali (68%) nie mają takich planów.

Plany prokreacyjne kobiet w wieku 18-45 lat - ogółem

Wśród kobiet nieposiadających dzieci największą grupę stanowią te, które nie chcą tego zmieniać (42%). 25% planuje potomstwo w ciągu 3-4 lat, a 34% bierze to pod uwagę w dłuższej perspektywie.

W przypadku kobiet bezdzietnych w wieku 18-29 lat dzieci nie planuje 33%, wśród kobiet w wieku 30-45 lat tak samo odpowiedziało 55% respondentek.

Plany prokreacyjne kobiet bezdzietne

Kobiety, które mają jedno dziecko, w większości (67%) nie chcą powiększać rodziny. 24% stwierdziło, że planuje mieć kolejne dziecko w ciągu 3-4 lat, 9% - w dłuższej perspektywie.

Prawie połowa (47%) respondentów w wieku 18-34 lat, którzy mają jedno dziecko, planuje w najbliższym czasie starać się o potomstwo. 17% ma takie plany na dłuższą metę. 36% stwierdziło, że nie planuje.

Dorosłe kobiety (35-45 lat), które wychowują już jedno dziecko, w zdecydowanej większości nie rozważają nowej ciąży (89%).

Plany prokreacyjne kobiet mające jedno dziecko

Kobiety posiadające dwójkę lub więcej dzieci w większości (97%) nie planują nowych dzieci. Z wyjątkiem respondentów w wieku 18-34 lata, wśród młodych matek 17% planuje w najbliższym czasie trzecie dziecko, a kolejne 6% w dłuższej perspektywie.

Plany prokreacyjne kobiet mające dwoje i więce dzieci
 


Podobne wiadomości: