Małżonkowie urzędników chcą mieć obowiązek ujawniania informacji o majątku

24 listopada 2023 14:09
Małżonkowie urzędników chcą mieć obowiązek ujawniania informacji o majątku фото

Lider polskiej opozycji chce ujawnić majątek małżonków najważniejszych osób w państwie. Odpowiedni projekt ustawy został złożony w Sejmie.

Projekt zmian w ustawie o ograniczaniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby zajmujące stanowiska rządowe zakłada wprowadzenie zasady, zgodnie z którą w oświadczeniach będzie obowiązywała odrębność majątku małżonków przedstawicieli władz państwowych i samorządowych.

Wymóg ten będzie dotyczył małżonków: Prezydenta RP, przewodniczącego Sejmu, przewodniczącego Senatu, szefa Gabinetu, ministra, a także wójta, burmistrza, prezydenta miasta, członka administracji powiatowej i wojewódzkiej, poseł i senator.

W przypadku szeregu kluczowych pracowników agencji rządowych proponuje się wyłączenie w oświadczeniach danych ujawniających adres, położenie nieruchomości oraz pozwalających na identyfikację tej nieruchomości.


Podobne wiadomości: