Medycyna

7 grudnia 2022 16:08
W Polsce pacjent czeka w kolejce do lekarza średnio cztery miesiące.