W rankingu krajów europejskich pod względem płac Polska zajmuje czwarte miejsce od końca

28 grudnia 2022 14:24
W rankingu krajów europejskich pod względem płac Polska zajmuje czwarte miejsce od końca фото

Urząd statystyczny Unii Europejskiej Eurostat opublikował nowy raport o rynku pracy. Jest to średnie roczne skorygowane wynagrodzenie pracowników pełnoetatowych w UE.

Według Eurostatu w 2021 roku średnia roczna pensja w Europie sięgnęła 33,5 tys. euro.

Spośród krajów UE najwyższe przeciętne roczne wynagrodzenie odnotowano w Luksemburgu (72,2 tys. euro). Kolejne miejsca zajmują Dania (63,3 tys. euro), Irlandia (50,3 tys. euro).

Polska w tym rankingu pokazała słaby wynik. Znajduje się na czwartym miejscu od dołu – ze wskaźnikiem 14,3 tys. euro. Niższe wartości odnotowano tylko w trzech krajach: Bułgarii (10,3 tys. euro), Węgrzech (12,6 tys. euro) i Rumunii (13 tys. euro).

Dla przypomnienia, według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w Polsce wyniosło w 2021 roku 5683 zł. W porównaniu do 2020 r. wzrosła nominalnie o 8,7%.


Podobne wiadomości: