Polska gospodarka Polska dogania Szwajcarię

12 czerwca 2024 15:45
Polska gospodarka Polska dogania Szwajcarię фото

Polska gospodarka zajmuje szóste miejsce w UE pod względem PKB i jedenaste wśród 30 analizowanych krajów europejskich. W tym roku Polska pod tym względem wyprzedza Szwecję. Utrzymując takie tempo wzrostu, za rok polska gospodarka wyprzedzi Szwajcarię.

Według businessinsider.com.pl, według Eurostatu, w pierwszym kwartale tego roku polska gospodarka rosła o 1,4% rok do roku. Według tego samego wskaźnika Polska zajmuje 11. miejsce wśród 30 krajów europejskich analizowanych przez agencję. Jak pisze Businessinsider.com, jest to wynik dobry, choć trudno go nazwać dobrym. Roczna dynamika polskiej gospodarki nie uległa zmianie w porównaniu do IV kwartału. Polska ostatni raz na europejskim podium wzrostu gospodarczego znalazła się w pierwszym kwartale 2022 r., osiągając 11,1%, ustępując jedynie Portugalii.

Tym razem Portugalia pozostaje w tyle za Polską o 1,3% wzrostu PKB, a wyprzedzają ją: Serbia, Malta, Chorwacja, Cypr, Litwa, Słowacja, Hiszpania, Grecja, Słowenia i Bułgaria. Patrząc na dobór krajów widać, że turystyka odegrała tu znaczącą rolę, gdyż pogoda była cieplejsza niż rok temu.

Infografika: Jacek Frączyk / Business Insider Polska

Infografika: Jacek Frączyk / Business Insider Polska

Główną przyczyną wzrostu PKB Polski jest zwiększona konsumpcja. Według tego wskaźnika Polska zajmuje trzecie miejsce w Europie (+2,6% rok do roku), za Chorwacją i Serbią.

Eksport towarów nieznacznie wzrósł (+0,55% w porównaniu do roku poprzedniego), co pozwoliło Polsce zająć 7. miejsce. Gorzej wypadł eksport usług (transport, finanse, turystyka), który spadł o 0,6% rok do roku, co stanowi siódmy najgorszy wynik wśród krajów objętych badaniem (Irlandia odnotowała największy wzrost eksportu usług na poziomie +12,6% w ujęciu rocznym). .


Mimo nienajlepszych wyników, Polska wciąż dogania kraje, które ją wyprzedzają.

Tym samym polska gospodarka w ujęciu kwartalnym pozostawała w tyle za szwajcarską o 11,9 mld euro, ale w ciągu roku zbliżyła się do niej o 10,5 mld euro. Jeszcze taki rok i polska gospodarka wyprzedzi szwajcarską.

W dalszym ciągu zauważalne jest opóźnienie w stosunku do gospodarki holenderskiej: przy obecnym tempie wzrostu Polska dogoni Holandię dopiero za 8 lat.

Jednocześnie polska gospodarka wyprzedziła szwedzką: w ciągu ostatnich 12 miesięcy różnica między obydwoma krajami wyniosła 19,2 mld euro na korzyść Polski.


Podobne wiadomości: