W Polsce zostaną wprowadzone dodatkowe przerwy w pracy

28 lipca 2022 20:00
W Polsce zostaną wprowadzone dodatkowe przerwy w pracy фото

Wkrótce w Polsce i innych krajach UE wejdą w życie nowe przepisy unijne wprowadzające dodatkowe przerwy w pracy. Wynika to z dyrektywy w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

Dziś w Polsce, jeśli zmiana trwa co najmniej sześć godzin, pracownik ma prawo do co najmniej 15-minutowej przerwy wliczanej do czasu pracy. Po zmianach pracownicy otrzymają dodatkowe przerwy, ale tylko w określonych sytuacjach.

Dyrektywa w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym ma wprowadzić szereg rozwiązań mających na celu ułatwienie godzenia życia zawodowego i prywatnego oraz poprawę warunków pracy pracowników. Jednym z elementów jest regulacja przerw.

Jeżeli czas pracy przekracza 9 godzin, przewidziana jest dodatkowa przerwa co najmniej 15 minut. Jeżeli czas pracy przekracza 16 godzin, pracownikowi przysługuje trzecia taka sama przerwa. Wszystko to będzie uważane za czas pracy. Pracodawca będzie musiał powiadomić pracownika o jego nowych uprawnieniach w ciągu siedmiu dni od rozpoczęcia pracy.

Pierwotnie planowano, że zmiany zostaną wprowadzone 1 sierpnia, ale rząd wciąż pracuje nad dostosowaniem prawa pracy do zmian. Dlatego najprawdopodobniej termin zostanie przesunięty, a nowe przepisy wejdą w życie w ciągu najbliższych kilku miesięcy.


Podobne wiadomości: