Ponad 2000 złotych: w 2024 roku w Polsce wzrosną zasiłki dla bezrobotnych

7 stycznia 2024 02:28
Ponad 2000 złotych: w 2024 roku w Polsce wzrosną zasiłki dla bezrobotnych фото

W czerwcu 2024 roku wzrosną w Polsce zasiłki dla bezrobotnych. W niektórych przypadkach wypłaty dla bezrobotnych wzrosną o kilkaset złotych i osiągną ponad 2 tysiące złotych.

Polska w dalszym ciągu odczuwa skutki wysokiej inflacji. W rezultacie istnieje potrzeba podwyższenia różnorodnych świadczeń, w tym emerytur, wynagrodzeń i zasiłków dla bezrobotnych, aby zrównoważyć skutki rosnących cen.

O skali wzrostu zasiłków dla bezrobotnych zadecyduje stopa inflacji, którą GUS ogłosi prawdopodobnie w lutym 2024 roku. Jednak w odróżnieniu od podwyżek pozostałych świadczeń, podwyżka świadczeń nie nastąpi na początku roku, a dopiero w czerwcu 2024 r.

Biorąc pod uwagę prognozy inflacji Narodowego Banku Polskiego, możemy spodziewać się, że świadczenie podstawowe (stawka podstawowa – 100%) wyniesie około 1669,44 zł.

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych uzależniona jest od faktycznego doświadczenia zawodowego, które bezrobotny może potwierdzić. W zależności od stażu pracy bezrobotnemu przysługuje 80% zasiłku, 100% zasiłku (stawka podstawowa) lub 120% (świadczenie podwyższone).

Tym samym wysokość świadczeń w połowie 2024 r. będzie kształtować się w przybliżeniu następująco:

  • około 1335,55 zł za świadczenie w wysokości 80% w ciągu pierwszych 90 dni od dnia otrzymania, a następnie ok. 1048,82 zł;
  • około 1669,44 zł za 100% świadczenia podstawowego przez pierwsze 90 dni jego pobierania, a następnie 1311,02 zł;
  • około 2003,33 zł za świadczenie podwyższone (120%) przez pierwsze 90 dni, a następnie 1586,42 zł.

Kryteria otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje osobom, które:

  •      był zatrudniony przez co najmniej 365 dni w ciągu 18 miesięcy przed zarejestrowaniem się w urzędzie pracy;
  •      jednocześnie otrzymywał wynagrodzenie nie niższe niż minimalne wynagrodzenie ze składkami na Fundusz Pracy.

Podobne wiadomości: