Polacy należą do liderów życia bez smutku i złości - statystyki

3 lipca 2023 19:57
Polacy należą do liderów życia bez smutku i złości - statystyki фото

W badaniu Gallup Global Emotions 2023 Polacy przyznają, że rzadko doświadczają na co dzień negatywnych emocji, takich jak smutek, stres czy złość. Pod tym względem kraj ten plasuje się w światowej czołówce. Nie oznacza to jednak, że Polacy są szczęśliwi.

Raport podsumowujący globalne badanie pozytywnych i negatywnych doświadczeń w różnych społeczeństwach, opublikowany przez American Institute Gallup Inc, pokazuje, że Polacy należą do czołówki społeczeństw, które na co dzień doświadczają najmniejszej ilości negatywnych emocji.

Jakie wskaźniki zostały wzięte pod uwagę

„Wskaźniki pozytywnych i negatywnych doświadczeń mierzą niematerialne aspekty życia – uczucia i emocje, których nie oddają tradycyjne wskaźniki ekonomiczne, takie jak PKB. Każdy z tych indeksów zapewnia aktualny wgląd w codzienne ludzkie doświadczenia, oferując wgląd w stan zdrowia społeczeństwa, którego nie obejmują dane ekonomiczne” – piszą we wstępie autorzy raportu.

Raport opiera się na odpowiedziach ponad 147 000 dorosłych ze 142 krajów i regionów na całym świecie. Badanie wśród reprezentatywnych grup dla wybranych krajów zostało przeprowadzone w 2022 roku.

Respondentów zapytano o ich postrzeganie warunków życia, swobód osobistych i uczestnictwa w różnych typach społeczności. Ankieta zawierała pytania dotyczące pozytywnych doświadczeń z poprzedniego dnia, takie jak: „Czy czułeś się wypoczęty”, „Czy byłeś traktowany z szacunkiem?”, „Czy uśmiechałeś się, czy śmiałeś?”, „Czy dowiedziałeś się czegoś ciekawego”?

Ankieta zawierała również pytania dotyczące negatywnych aspektów życia. Uczestnicy zostali zapytani o ból fizyczny, smutek, niepokój, stres i złość.

Na podstawie zebranych odpowiedzi analitycy opracowali dwa wskaźniki: dobre i złe doświadczenia. Skala zarówno pierwszego, jak i drugiego indeksu waha się od 0 do 100 punktów. Im wyższy indeks, tym więcej dobrych lub złych doświadczeń, w zależności od indeksu.

Jak sprawy mają się w Polsce

Według autorów raportu Polska jest jednym z krajów na świecie o najniższym wskaźniku negatywnych zdarzeń i emocji. Dotyczy to również bólu fizycznego – Polacy odnotowali największy na świecie, 10-proc. spadek poziomu w tej kategorii, z 22 proc. w 2021 r. do 12 proc. w 2022 r.

W negatywnym indeksie doświadczeń Polska prowadzi (z dobrej strony) i zajmuje trzecie miejsce, na równi z Litwą i Kazachstanem. Pierwsze pozycje zajmują Wietnam i Tajwan. To właśnie w tych krajach poziom negatywnych emocji jest najniższy na świecie. Autorzy raportu podkreślają jednak, że niskiemu wskaźnikowi negatywnych odczuć i emocji niekoniecznie towarzyszy wysoki wskaźnik pozytywnych emocji.

Na przykład Litwa zajmuje trzecie miejsce w rankingu negatywnych emocji, ale jednocześnie znajduje się na liście krajów, których mieszkańcy na co dzień doświadczają niewielu pozytywnych emocji.

Gdzie mieszkają najszczęśliwsi i najbardziej nieszczęśliwi ludzie na świecie

Najszczęśliwsi ludzie mieszkają w Ameryce Łacińskiej i Azji. Światowymi liderami w indeksie pozytywnych doświadczeń byli Indonezyjczycy, Meksykanie, Paragwajczycy, Filipińczycy i Wietnamczycy. W pierwszej dziesiątce znaleźli się także mieszkańcy Gwatemali, Panamy, Salwadoru, Kostaryki, Malezji i Nikaragui.

Które kraje mają najwyższy poziom negatywnych emocji? W Afganistanie, Sierra Leone, Czadzie, Iraku, Gwinei, Liberii, Libanie, Armenii, Demokratycznej Republice Konga, Cyprze Północnym i Ugandzie.

Po pandemii w 2021 roku ludzie na całym świecie zaczynają się relaksować. Liczba respondentów, którzy czują się wypoczęci, wzrosła z 69 procent do 71 procent w 2022 roku. Podobną sytuację obserwuje się w odniesieniu do pozytywnych emocji i doświadczeń.

Jednak autorzy raportu zauważają, że prawie jedna trzecia osób codziennie doświadcza bólu fizycznego. W 2021 i 2022 roku ich udział wzrósł z 31 proc. do rekordowych 32 proc.

Rekordowa okazała się również liczba respondentów doświadczających negatywnych emocji. Na całym świecie 40 i 41 procent doświadczyło niepokoju i stresu, a 27 i 23 procent odpowiednio smutku i złości.


Podobne wiadomości: