W Polsce samochody będą konfiskowane pijanym kierowcom

30 sierpnia 2023 16:12
W Polsce samochody będą konfiskowane pijanym kierowcom фото

Podstawą konfiskaty będzie obecność we krwi więcej niż 1 ppm alkoholu lub 0,5 mg/dm3 na 1 litr wydychanego powietrza. Konfiskacie nie podlegają jednak pojazdy poważnie uszkodzone.

Od 1 października br. w Polsce wchodzi w życie ustawa, zgodnie z którą sąd może wydać postanowienie o konfiskacie samochodu, jeśli prowadził go pijany kierowca.

Jeśli pijany kierowca kierował cudzym pojazdem lub po popełnieniu przestępstwa zdołał podarować, sprzedać lub w jakiś sposób ukryć samochód, który powinien zostać skonfiskowany, będziesz musiał zapłacić kwotę odpowiadającą wartości samochodu.

Za równoważną uważa się wartość pojazdu określoną w polisie ubezpieczeniowej za rok popełnienia przestępstwa. W przypadku braku polisy jest to średnia wartość rynkowa samochodu, uwzględniająca markę, model, rok produkcji, typ nadwozia i inne kluczowe cechy.

Jeżeli ze względu na szczególne okoliczności ustalenie średniej wartości rynkowej pojazdu nie jest możliwe, wymagana jest opinia biegłego.

Sąd nie orzeka konfiskaty samochodu, jeżeli jest to niemożliwe lub niepraktyczne ze względu na zniszczenie samochodu lub jego znaczne uszkodzenie.


Podobne wiadomości: