Pociągi będą mogły jeździć z prędkością 350 km/h

30 kwietnia 2023 21:22
Pociągi będą mogły jeździć z prędkością 350 km/h фото

Niedawno w Polsce przedstawiono projekt rozporządzenia przewidującego m.in. zwiększenie dopuszczalnej prędkości na głównych liniach w Polsce dla pociągów pasażerskich do 350 km/h, a dla pociągów towarowych do 160 km/h.

Obecnie na głównych liniach obowiązuje ograniczenie prędkości do 250 km/h dla pociągów pasażerskich i 120 km/h dla pociągów towarowych.

Jest to zmiana rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim muszą odpowiadać obiekty kolejowe. Jak wskazano w opisie projektu, zmiana spowodowana była koniecznością opracowania przepisów techniczno-budowlanych zapewniających budowę i dalszą eksploatację linii kolei dużych prędkości.

Prawo pozwoli ci jeździć szybciej

„W tym celu konieczne jest np. zwiększenie dopuszczalnych prędkości maksymalnych pociągów pasażerskich i towarowych. Obecne przepisy ograniczają maksymalną prędkość pociągów na głównych liniach odpowiednio do 250 km/h i 120 km/h. Projekt przewiduje ich zwiększenie odpowiednio do 350 km/h i 160 km/h” – czytamy w uzasadnieniu.

Zmiany podniosą również standardy techniczne, co doprowadzi do popularyzacji transportu kolejowego i możliwości pełnego wykorzystania potencjału taboru i rozwijanych technologii w dziedzinie kolei.

„Pomimo ewentualnych zmian w przepisach to, jaka prędkość zostanie docelowo dozwolona, ​​będzie zależeć od zarządcy infrastruktury kolejowej” – wyjaśnia serwis RCL.

Projekt uchwały nie przewiduje zmiany ograniczeń prędkości na liniach podstawowych, które wynoszą 120 km/h dla pociągów pasażerskich i 80 km/h dla pociągów towarowych. Na liniach drugorzędnych - odpowiednio 80 km/h i 60 km/h, a na liniach lokalnych - odpowiednio 60 km/h i 50 km/h.


Podobne wiadomości: