Włochy jako pierwsze w Europie zablokowały ChatGPT

2 kwietnia 2023 22:14
Włochy jako pierwsze w Europie zablokowały ChatGPT фото

Krajowa Dyrekcja zwróciła uwagę na brak ram prawnych, które uzasadniałyby masowe gromadzenie i przechowywanie danych osobowych użytkowników.

We Włoszech Krajowy Urząd Ochrony Danych ograniczył dostęp do chatbota ze sztuczną inteligencją ChatGPT, powołując się na obawy dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z komunikatem regulatora, we Włoszech czasowo ograniczone jest przetwarzanie danych lokalnych użytkowników przez amerykańską firmę OpenAI, która opracowała i zarządza ChatGPT. Powodem tej decyzji był wyciek danych osobowych użytkowników chatbota 20 marca. Potem przez jakiś czas informacje o żądaniach i numerach kart bankowych płatnych użytkowników platformy okazały się ogólnodostępne.

Administracja Krajowa zwróciła uwagę na brak ram prawnych, które uzasadniałyby masowe gromadzenie i przechowywanie danych użytkowników w celu „nauczenia się” algorytmów leżących u podstaw chatbota.

Inne zarzuty obejmują również niezgodność informacji podawanych przez ChatGPT z rzeczywistymi danymi, a także brak kontroli nad ich wykorzystaniem przez dzieci poniżej 13 roku życia.

Tym samym Włochy stały się pierwszym krajem w Europie, który zastosował środki ograniczające wobec coraz popularniejszego chatbota.


Podobne wiadomości: