Dokumenty potrzebne do sprzedaży nieruchomości w Polsce

16 sierpnia 2023 14:21
Dokumenty potrzebne do sprzedaży nieruchomości w Polsce фото

Sprzedaż nieruchomości to czynność prawna, która wymaga sporządzenia aktu notarialnego przez państwowego notariusza. Pozostaje pytanie: Jak znaleźć notariusza w Polsce? Warto skorzystać z podanego linku, aby zapoznać się z listą "TOPnotariusze", gwarantów prawa działających w Polsce.

Zawarcie transakcji

Przed sprzedażą nieruchomości należy poinformować potencjalnego nabywcę mieszkania lub domu prywatnego o numerze planu gruntowego i katastralnego sprzedawanej nieruchomości. Wypis katastralny to dokument potwierdzający status prawny nieruchomości. Zawarte w nim wpisy nie tylko ujawniają prawa właścicieli nieruchomości, ale mogą również zawierać ostrzeżenia wprowadzone do rejestru, które informują o rozbieżnościach między danymi zapisanymi w planie gruntowo-katastralnym a faktycznym statusem prawnym.

Dokumenty potwierdzające prawo własności do nieruchomości

Pomimo wpisów w Rejestrze katastralnym potwierdzających, że strona przekazująca jest właścicielem nieruchomości, konieczne jest udowodnienie tego prawa poprzez przedstawienie takich dokumentów jak:

  • akt notarialny - w przypadku nabywania nieruchomości z rynku wtórnego,
  • umowa darowizny - gdy nieruchomość jest przekazywana jako darowizna,
  • zaświadczenie o prawie do spadku - w przypadku dziedziczenia.

Dokumenty wydawane przez starostwo powiatowe w Polsce

Do dokumentów potrzebnych do sporządzenia aktu notarialnego należy również:

  • wypis z księgi wieczystej,
  • kopia mapy ogólnej,
  • zaświadczenie ze starostwa powiatowego, że dana działka nie jest objęta planem urządzenia leśnego.

Dokumenty wydawane przez starostwo powiatowe służą do potwierdzenia, że dane o sprzedawanej nieruchomości zawarte w księdze wieczystej zgadzają się z danymi w katastrze nieruchomości. Z kolei zawartość mapy ogólnej pozwoli zidentyfikować istniejące na działce podziemne instalacje (linie energetyczne, gazociągi, kanalizacja i wodociągi), jak i naziemne obiekty, drzewa, krzewy.

Na podstawie mapy katastralnej można sprawdzić stan granic i numery działek, a także przeznaczenie gruntów.

Zaświadczenie o tym, że na nieruchomość nie ma wpływu plan urządzenia leśnego, rozwieje wątpliwości, czy nieruchomość jest obszarem leśnym.

Przedstawienie przez sprzedawcę wyżej wymienionych dokumentów nie tylko pozwoli przeprowadzić transakcję z nieruchomością bez problemów, ale przede wszystkim da przyszłemu nabywcy pewność co do przejrzystości i bezpieczeństwa transakcji oraz że sprzedawca nie ma nic do ukrycia.

Źródło: https://notariuszepl.top/


Podobne wiadomości: